strona główna      kontakt
zdjęcie

Formularz zgłoszeniowy do pracy
za granicą


Data:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Telefon domowy:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:

Czy posiadasz SofiNR? tak nie

Znajomość języków obcych:
język angielski
język niemiecki
inny:

Prawo jazdy: tak nie        (jakiej kategorii?)

Czy posiadasz konto w Polsce lub w Holandii: tak nie

Doświadczenie zawodowe: (*w razie potrzeby dołączyć CV)
w Polsce i w Holandii


Dodatkowe umiejętności i uprawnienia:


Od kiedy chciał(a)byś podjąć pracę w Holandii?
Na jaki okres czasu?

Jaka prace chciał(a)byś podjąć najchętniej - w jakiej branży:


W jakim sektorze nie chciałbyś podjąć zatrudnienia:


Chaciał(a)byś podjąć pracę w naszej firmie:
Skąd zna Pan/i firmę In Person?

* dołącz plik ze swoim CV:

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 298-08-1977 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 833)