strona główna      kontakt
zdjęcie

Formularz zgłoszeniowy do pracy
w Polsce


Data:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Narodowość:
Telefon domowy:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:

Stan cywilny: wolny żonaty/mężatka

Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
jakie?
średnie kierunek:
wyższe kierunek:


Doświadczenie zawodowe: (*w razie potrzeby dołączyć CV)
Branża Rodzaj wykonywanej pracy Miejscowość, nazwa firmy


Dodatkowe umiejętności i uprawnienia:
obsługa komputera Tak Nie
znajomość programów:
obsługa kasy fiskalnej Tak Nie
pracownicza książeczka zdrowia (SANEPID) Tak Nie
prawo jazdy Tak - Nie


Znajomość języków obcych:
język angielski
język niemiecki
inny:


Od kiedy chciał(a)byś podjąć pracę?
Jaka prace chciał(a)byś podjąć najchętniej - w jakiej branży:
W jakim sektorze nie chciałbyś podjąć zatrudnienia:
W jakim wymiarze czasu pracy: (pełnym / niepełnym - w jakich godzinach)?Skąd zna Pan/i firmę In Person?

* dołącz plik ze swoim CV:

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 298-08-1977 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 833)